Archive for 9月, 2008

9月 11

路边的座位,它空着在等谁

“路边的座位   它空着在等谁”  
                                                                 ——《同类》

真想跟小宝牵手,漫步在熟悉的街头,或者是陌生的小路
而现在,唯有静静的等待
我们的未来,我们的幸福

1
comments

9月 07

9月的阳光

9月的阳光,永远都不那么刺眼

融入在这阳光中,总会让我想

在路的那头,

亲爱的,是否在和我一样享受这美好的阳光?

日子像旋转的木马,一圈又一圈

耳边的欢笑,遮不住对你的思念

相识在冬季,相约在末春,相聚在夏日,相思在秋。。。

爱你,我的旭

 

1
comments